וינברג-קורניק, ג. (2012) בין "מראית עין" לאותנטיות: חוויות, משמעויות והשתמעויות בקרב "יוצאים בשאלה"

מטרת המחקר הייתה לבנות מודל תיאורטי מעוגן בנתונים, אשר ימשיג וישקף את כינונה של החוויה האותנטית בקרב ה”יוצאים”. המחקר התמקד בהעמקת הידע אודות התהליכים הנפשיים,

להמשך קריאה