הקוד האתי

הקוד האתי של עמותת הלל נכתב לאור ערכי העמותה ומשקף את הדרך שבה על כל אחד ואחת מחברי וחברות הקהילה לפעול. הקוד הוא אוסף ציפיות להתנהגות הדדית אשר נכתב על ידי חברי ועד מנהל, תוך התייעצויות עם יוצאים בשאלה, מתנדבים, עובדים ומומחים בעלי ידע וניסיון בתחום האתיקה.

עמותת "הלל יוצאים בשאלה" היא עמותה ללא כוונת רווח, אשר שמה לה למטרה לסייע לאלה מהמגזר החרדי שבחרו לעזוב את אורח החיים החרדי, לצאת לדרך חדשה ולהשתלב בחברה הישראלית המודרנית והפלורליסטית- "היוצאים".

פעילות העמותה שעניינה כאמור דאגה וסיוע ליוצאים, מושתתת על עקרונות יסוד ליברליים-דמוקרטיים ובראשם החופש לבחור, על ערכים של מוסר, התנדבות, התרמה, עזרה הדדית, על יחס של כבוד לזכויות אדם, לחירויות היסוד, לשמירת החוק ולסובלנות ביחסים בין בני אדם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מתוארים ערכי היסוד בפרוטרוט בהמשך הקוד. העקרונות כאמור וערכי היסוד יקראו להלן יחד "עקרונות העמותה".

הקוד האתי של הלל, נכתב לאור ערכים אלו והוא משקף את הדרך שבה על כל אחד ואחת מחברי וחברות הקהילה לפעול. הקוד נכתב על ידי חברי וועד מנהל, תוך התייעצויות עם יוצאים בשאלה, מתנדבים, עובדים ומומחים בעלי ידע וניסיון בתחום האתיקה.

הקוד האתי אינו רשימת חוקים או כללים ואין גם מערכת תקנות והנחיות איך לקיימה ואיך לשמור שתקוים. הקוד האתי הוא אם כך, אוסף ציפיות להתנהגות הדדית. הקמתה של ועדת אתיקה, פרסום קוד אתי והפצתו, ורצון שכולנו נכבד אותו, היא כוון דרך ותקווה שיוסיף לנו כולנו ויעזור לשותפי הלל כולם לעזור, להיעזר, לתת ולקבל, לכבד ולהיות מכובד.

כדי שהקוד האתי יהיה יותר ממסמך, מינה הוועד המנהל "ועדת אתיקה". הוועדה תפעל להפצת ערכי האתיקה של הלל, תהיה גוף מוסמך להתייעצויות בדילמות אתיות שעולות בפעילות העמותה וכן תהיה אחראית לבחינה של מצבים שבהם עולה חשש לפעולה שאינה עולה בקנה אחד עם ערכי האתיקה של הלל.

וועדת האתיקה היא גוף המורכב מיוצא, ממתנדב, מעובד, ממומחה דעת בתחומי אתיקה, מבעל תפקיד ניהולי בהלל.

חברי וועדת האתיקה:

אריה רוגל – יו"ר העמותה

אליהו שהם – עורך דין, יוצא בשאלה ובוגר הלל

פרופסור תמר הרמן – מתנדבת

עו"ד פרופסור אמיר הורוביץ – פרופסור לפילוסופיה עם התמחות באתיקה

גלית רוזנבלט – סמנכ"ל

הוועדה תהיה הגוף שאליו תופנה כל פניה, בקשה, תלונה וכו' ועליה יהיה להחליט מה תהיה פעילותה.

ניתן לפנות לוועדת האתיקה במייל ethics@hillel.org.il

לקריאת הקוד האתי לחצו כאן