שרם, י. (2019) הזכות לשוויון בחינוך החרדי בישראל

עבודה אקדמית בקורס זכויות האדם ביחסים בין לאומיים

להורדת הקובץ: הזכות לשיוויון בחינוך החרדי בישראל

 

מאמרים נוספים