תרומה להלל היא השקעה בעתיד החברה הישראלית.

אנחנו מודים לך על ההתעניינות שלך בפעילות הלל וברצון להשקיע בעתידם של יוצאים ויוצאות בשאלה.