יעקובוביץ, מ. (2021) טקסי "אנוסים" בקהילה החרדית

בעבודה זו אעסוק בתופעת ה"אנוסים" החרדים ובהשפעתם על "חברת הלומדים", כפי שבאה לידי
ביטוי בטקסי האנוסים. "האנוסים" הינם בני ובנות החברה החרדית, שאינם מאמינים עוד בערכיה,
אך אינם עוזבים ומקיימים אורח חיים כפול; 'חרדים' כלפי חוץ, אך 'חילונים' בחדרי חדרים. על פי
תחקיר שנערך בעיתון "הארץ" (05.11.20), עולה כי התופעה החלה לצוף בסביבות שנת 2007 , ומאז
היא הולכת המתגברת. קיומם של האנוסים הוא קיום מחתרתי, כך שלא קיימים נתונים מדויקים
אודותם. ניתן למצוא אותם פעילים ברשתות החברתיות השונות, תחת שמות בדויים. לעיתים
מתגבשות קהילות אנוסים המקיימים מפגשים סודיים, שם יכולים לתת ביטוי לזהותם הפנימית.
בעבודה זו אעסוק בטקסים האישיים והפומביים שמקיימים האנוסים, ואשאל, אלו משמעויות יש
לאותם הטקסים עבור האנוסים והקהילה החרדית?

 

להמשך קריאה

מאמרים נוספים