"כולנו רקמה אנושית אחת חיה" (מוטי המר)

אנשים שהיו איתנו ואינם עוד, אנשים שליוו אותנו דרך ארוכה,

אנשים שליבם היה רחב וידם מושטת, אנשים שהיו בני האדם שלצידנו.

מוקירים אותם ואת זכרם.

"כל אדם הוא סכר בין עבר ועתיד. כשהוא מת נשבר הסכר והעבר מתפרץ לתוך העתיד" (יהודה עמיחי)