סגל, י. (1990) נעילה/ הוצאת כתר

הרומן נעילה מגולל את קורותיה של משפחה מבני היישוב הישן למן תחילת המאה ועד שנות השישים המוקדמות. במעגלים ההולכים ומצטמצמים מתמקד המחבר לבסוף בשני אחים,

להמשך קריאה