סגל, י. (1990) נעילה/ הוצאת כתר

נעילה - ישראל סגל

הרומן נעילה מגולל את קורותיה של משפחה מבני היישוב הישן למן תחילת המאה ועד שנות השישים המוקדמות.

במעגלים ההולכים ומצטמצמים מתמקד המחבר לבסוף בשני אחים, נחמן וחנוך – הראשון נלכד בקסמו של העולם החרדי והשני עוברת הליך מכאיב של פרידה והתפקרות.
השבר משתקף גם בשפה: לשון קודש היונקת מרובדי מקורות קדומים נהפכת לשפה חילונית מודרנית.
העימות בין שני האחים חושף את הגוונים המסתתרים מאחורי המעטה השחור של העולם החרדי ומאיר באור חדש ומקאברי מיתוסים מקודשים בחברה זו.

המחבר ז"ל, לשעבר תלמיד בישיבת פוניבז', איש הטלוויזיה הישראלית, מתאר את העולם שעזב מתוך כבוד עמוק ויריבות חריפה.

מאמרים נוספים