אלאור, ר. (1992) משכילות ובורות: מעולמן של נשים חרדיות, עם עובד

הספר מתאר נשים חרדיות בישראל בשלהי שנות השמונים: נשים מודרניות ומשכילות המקיימות אורח חיים מסורתי קפדני. משכילות ובורות/ מעולמן של נשים חרדיות / תמר אלאור - האחים גרין
נשים החוות את הפרדוקס שבמצב זה ומוצאות לעצמן דרך בתוכו.
המפגש בין החוקרת החילונית ובין הנחקרת החרדית מוצג בספר כמקרה מבחן לקשר בין שני העולמות.

הספר מבוסס על תצפית ממושכת שערכה תמר אלאור, אנתרופולוגית חוקרת דת, בקהילה חרדית-אשכנזית השייכת לחסידות גור.

מאמרים נוספים