education icon

שירותים

השכלה היא המפתח להשתלבות מוצלחת בשוק העבודה הישראלי. במקצועות רבים נדרש תואר ראשון, תעודה מקצועית או נסיון קודם.

עמותת הלל מסייעת ליוצאים ויוצאות בשאלה בדרך לרכישת השכלה או מקצוע.
בעזרת מערך של אנשי ונשות מקצוע, מתנדבות ומתנדבים, ייעוץ כלכלי שיעורים פרטיים ועוד מגוון שירותים.