Story Categories: יוצאים

שרה רייך

אני שרה רייך בת 33. עזבתי את הקהילה החרדית בירושלים לפני כארבע שנים יחד עם שני בניי, כעת בני 9 ו-12.     הדבר הקשה ביותר

אדל

אני אדל, ילידת 1998, נולדתי בצפת והשתייכתי לחסידות ברסלב, יצאתי בשאלה לפני כ-5 שנים. למרות היציאה בשאלה תמיד נשארתי בתוך מסגרות. עם היציאה בשאלה התחלתי

רות

אני רות תם מירושלים, ילידת 1987, נולדתי לזרם החרדי בירושלים ויצאתי בשאלה לפני כ-17 שנה. עם היציאה שלי נעזרתי מעט בלשכת הרווחה בעיריית ירושלים, בעירית

טובי

אני טובי אליס, ילידת 1989. אני מתגוררת ברמת גן, במקור מביתר עילית והשתייכתי לזרם הליטאי. לפני כ-15 שנה יצאתי בשאלה אחרי ששמעתי על הלל מקרובת

מולי

אני מולי גולדברג, יליד 1991, מתגורר כיום בירושלים. השתייכתי לזרם חב"ד ויצא בשאלה לפני כ-12 שנה מסיבות אידאולוגיות. "שנים לפני שיצאתי בשאלה היו פרסומות של

עידו

אני עידו לב, יליד 1979, מתגורר כיום בבנגקוק, תאילנד. בעברי התגוררתי ברחובות, השתייכתי לזרם החסידי, ויצאתי בשאלה לפני כ-15 שנה. את הלל הכרתי כשנתיים אחרי

בינה

אני בינה ברויט, ילידת 1990, התגוררתי בעבר בעמנואל והשתייכתי לזרם החרדי ליטאי. יצאתי בשאלה בגיל 22 בעקבות משבר אמונה ונתמכתי אז על ידי מי שהיה

רסל

אני רסל דיקשטיין, ילידת 1982, גדלתי בבאר שבע והשתייכתי לזרם חב"ד. תהליך היציאה בשאלה נמשך אצלי מגיל 18 עד 23. על הלל שמעתי לראשונה מחבר

מיכאל

אני מיכאל אייזנשטיין בן 29, מתגורר בהרצליה. גדלתי בבני ברק והשתייכתי לזרם החרדי מודרני. יצאתי בשאלה לפני כ-10 שנים עם גיוסי לצה"ל, מתוך רצון פנימי

שרי

אני שרי שפירא בת 26 מתל אביב, התגוררתי בעבר בירושלים, השתייכתי לזרם הליטאי ויצאתי בשאלה בגיל 21. יצאתי בשאלה כשהתחילו "לדבר שידוכים" סביבי, כי הבנתי שאני