Story Categories: תורמים

איילה

אני איילה שני, רבה חילונית-הומניסטית ומאמנת אישית. מהרגע שהעמותה הוקמה, עוד בזמנים שהתפרסמו מודעות וידיעות קצרות בעיתון העיר התל אביבי, כדתל"שית (מהציונות הדתית) עקבתי באהדה

עומר – תורם וחבר הוועד המנהל

יוצאים בשאלה הם נשים וגברים אמיצים מאד. הם עוזבים קהילות סגורות, שעלולות להיות קשות ונקמניות, כאשר רק בגדים על גופם. עליהם לרכוש במהירות כישורי חיים