המדינה לא יודעת לתת לנו מענה ובעצם הופכת אותנו לעבריינים/ בר בליניצקי ב- הארץ

בני נוער שיוצאים בשאלה אינם זוכים לעזרה מתאימה מהמדינה, ומוצאים את עצמם חיים ברחוב או נשלחים למוסדות לנוער בסיכון, שם הם נחשפים לאלימות, סמים ואלכוהול. בזמן שח"כ חרדי מציע חוק שישלח לכלא את מי שיסייע לאותם קטינים ביציאה לעולם החדש, קבוצת צעירים שעזבו את החברה החרדית מנסה להניע שינוי ולהושיט להם יד.
החרדית מנסהלהניע שינויולהושיט להם יד

לקריאת הכתבה לחצו

סיפורים נוספים