הצעירים החרדים ויוצאים בשאלה שרוצים ללמוד לימודי ליבה ולעבוד/ השבוע עם דב גילהר (כאן 11)

הצעירים החרדים ויוצאים בשאלה שרוצים ללמוד לימודי ליבה ולעבוד, על רקע חלוקת הכספים הקואליציוניים.

 

סיפורים נוספים