ביילי ב., בורו א., קמר נ. (2023) קבוצת אבות יוצאי החברה החרדית- תהליך קבוצתי קצר-מועד

מאמר זה יסקור בקצרה את החוויה של תהליך קבוצתי בן עשרה מפגשים, שהתקיים במחצית הראשונה של שנת 2022 כשיתוף פעולה בין תכנית "צעדים" ו- "מרכז אבא" של ארגון נעמת. הקבוצה יועדה לאבות יוצאי החברה החרדית הנמצאים בהליכי גירושין. צוות תוכנית "צעדים" עסק בגיוס המשתתפים במשך כמה חודשים, ואת הקבוצה הוביל צמד מנחים בעלי ניסיון מקצועי משלים, התואם את עולמם של משתתפי הקבוצה. המאמר יתחיל במתן רקע קצר על יוצאי החברה החרדית הנמצאים בהליכי גירושין ובהצגת מנחי הקבוצה ומטרותיה הראשוניות. הוא ימשיך בהצגת האתגרים שעלו לאורך התהליך והשאלות המרכזיות שנדונו במפגשים ויסתיים במחשבות מסכמות של מחברי המאמר.

 

לקריאת המאמר לחצו

סיפורים נוספים