רייך א. (1993) עובדות בדיוניות/ הוצאת ריתמוס סדרה לשירה, הקיבוץ המאוחד

עובדות בדיוניות, ספרו העשירי של אשר רייך, הוא מסע מרתק אל ילדותו שלא היתה אלא "אמנות הטיסה באוויר".
כברוב ספריו הקודמים, עומד גם במרכזו של ספר זה נושא מרכזי; כאן צידה האפל של ילדות בעולם חרדי אטום, לרבות נסיונות הכפירה, הפריצה וההתנערות מכבליו של עולם זה.

מאמרים נוספים