סגל, י. (2004) וכי נחש ממית?/ הוצאת כתר

שני אחים, שהצעיר בהם הובא לעולם על מנת לשמש קמיע ותרופה לבכור, שבים ונפגשים לאחר שנים של קרע בלוויית אמם.
הצעיר, גבר במיטב שנותיו ואיש תקשורת בכיר, שכל חייו הלך ופרם את העבותות שקשרו אותו לאחיו ולבני משפחתו האחרים, מבין שהוטל עליו להשליט סדר בדברים ובזמנים ולגולל את פרשת חייו, את סיפור התבגרותו ועיצובו בלב ישראל החילונית ואת קורות הקשר הסימביוטי בינו לבין אחיו הבכור, שנעשה לאחת הדמויות החשובות ביותר בעולם החרדי.

לקריאת הפרק הראשון לחצו וכי נחש ממית? - ישראל סגל

מאמרים נוספים