דאום, ח. (2003) מה אתה יותר יהודי או ישראלי: חרדים, חילונים ודתיים מערטלים את זהותם בפומבי, ידיעות אחרונות

קובץ מאמרים בעריכתו של העיתונאי חנוך דאום.

הכותבים, בני מגזרים ותת-מגזרים שונים, מתמודדים עם הנושא "יהדות מול ישראליות" מזוויות מבט רבות.

מה אתה יותר:יהודי או ישראלי - חרדים,חילונים ודתיים מערטלים את זהותם בפומבי - יהדות כאן ועכשיו # - חנוך דאום

מאמרים נוספים