ברזילאי, ש. (1995) חופשי וחרד: סיפוריהם של היוצאים לשאלה מהחברה החרדית, האוניברסיטה העברית בירושלים, ירושלים

סיפוריהם של היוצאים לשאלה מהחברה החרדית, האוניברסיטה העברית, 1995

 

 

מאמרים נוספים