שלג, י. (2000) הדתיים החדשים: מבט עכשווי על החברה הדתית בישראל/ הוצאת כתר

בעשרים השנים האחרונות היה הציבור הדתי לגורם מרכזי בעיצוב פניה של החברה בישראל בכלל, ושל הפוליטיקה בפרט. הדתיים החדשים סוקר את החברה הדתית בישראל על מגזריה השונים, למן הדתיים הלאומיים ועד החרדים – את אורחות חייהם, תורתם ויעדיהם האישיים והציבוריים. הספר בוחן את השינויים שהתחוללו בחברה הדתית, ומסקנתו – הציבור הדתי מושפע השפעה עמוקה מן החילוניות המודרנית של כלל החברה בישראל, וההשפעה הזו משנה אותו ומעצבת "דתי חדש". השינוי המתחולל בחברה הדתית נובע דווקא מן העוצמה הגוברת והולכת שלה, שכן התגברות נוכחותה הדמוגרפית והתעצמות מעורבותה הפוליטית דווקא הגדילו את "שטחי החיכוך" שלה עם העולם החילוני, והתוצאה היא פתיחות להשפעות.

כאמור, הדתיים החדשים עוסק בכל מגזרי הדתיים בישראל – הציונים הדתיים והדתיים הלאומיים של יוצאי "מרכז הרב": החרדים – ליטאים וחסידים – לפלגיהם: הדתיים המזרחיים ובכלל זה ש"ס ועוצמתה הגוברת. והשורה התחתונה היא: כל המגזרים הדתיים, ובכללם החרדים, הם כיום מערביים יותר, מודרניים יותר, וחשים תחושת השתייכות למדינה ולחברה והזדהות רבה יותר משחשו בעבר.

הדתיים החדשים | יאיר שלג | כתר - חנות ספרים אונליין

 

מאמרים נוספים