"דמעות שזולגות עבור אדם אחר אינן סימן של חולשה,
הן סימן ללב טהור"

בחרנו לזכור את הדרך את הרוח של אלו שעזבו אותנו.
בחרנו לזכור אותם בדרכם, לפי אמונתם על פי מעשיהם הטובים ותרומתם לחברה.
בחרנו לזכור את נדיבותם, טוב ליבם, ידם המושטת וליבם הרחב.
בחרנו לזכור אותם.