ריקה קורן, מנהלת תחום קהילה ותרבות

קהילה

אביגיל הורביץ, מנהלת תחום פסיכוסוציאלי

עזרה בדרך

טסי איצ'או, רכזת השכלה ותעסוקה

עבודה

דלית פישר, מנהלת תחום השכלה ופיתוח קריירה

לימודים