תומו

מרבית הבחורים החרדיים לומדים לימודי קודש בלבד.

במתמטיקה הם מגיעים לרמה של בית ספר יסודי, לכל היותר, ואת שאר המקצועות הדרושים לחיים בעולמם המודרני – כמו אנגלית, ספרות, מדע, שפות, היסטוריה אזרחות וכו' – הם אינם לומדים כלל.