דיור ומגורים

הלל מציעה מספר אפשרויות לדיור ומגורים, לאלו המצויים במצבי חירום וזקוקים לקורת גג באופן מיידי, או למגורים זמניים לפרקי זמן קצובים. 

הבית של הלל -
מקלט חירום

הבית של הלל בירושלים מופעל בשיתוף משרד הרווחה. הוא מספק באופן מידי הגנה, לינה ומזון ליוצאים/ות עד גיל 24 המצויים במצבי מצוקה או ללא קורת גג. 

הבית של הלל מסייע לדיירים התמודדות ראשונית עם תחושת הדחק והבדידות כתוצאה ממחסור במשאבי תמיכה משפחתיים וקהילתיים, ומאפשר להתארגן לקראת השתלבות מהירה בחיים עצמאיים. 

הבית מיועד ל-12 צעירים וצעירות ויש בו הפרדה בחלקי המגורים בין הבנים לבנות. ניתן לשהות בבית לתקופה של עד 4 חודשים שבהם על הדייר/ת לפעול על מנת לקדם את חייו/ה בתחומי דיור ותעסוקה. 

הצוות שמלווה את הבית כולל עובדים סוציאליים ומדריכים מקצועיים המלווים את השוהים 24 שעות ביממה.

בוגרי הבית מופנים לתכניות הלל או למסגרות חוץ מתאימות, בהתאם לצורך. 

צרו קשר

דירות מעבר

יוצאות ויוצאים בשאלה ללא ילדים, בגילים 18-27, יכולים להתגורר בדירות העמותה ברמת גן ובירושלים. 

הדירות מיועדות לגברים או נשים בנפרד, ובכל דירה מתגוררים עד 6 דיירים/ות. 

ניתן להתגורר בדירה לתקופה של עד שנה, ללא עלות ותמורת התנדבות בעמותה. מגורים בדירות המעבר מאפשרים לעבוד, ללמוד, לחסוך ולהתארגן לקראת חיים עצמאיים. 

הדירות ממומנות ומפוקחות על ידי משרד הרווחה ומפעילים אותן עובדים סוציאליים ומדריכים מקצועיים.

סיוע בשכר דירה

ניתן בדרך כלל לאמהות ואבות חד-הוריים, וכן לחיילים בודדים או משרתי שירות לאומי שאין להם אפשרות מגורים מתאימה – העומדים בקריטריונים.