פרק תשיעי – "עזוב תעזוב עימו" – על הבית של הלל

אומרים שהצעד הראשון הוא לעיתים הקשה ביותר, במיוחד לעולם לא מוכר. על אחת כמה וכמה אם עדיין לא עברת את גיל 20. המפגש הראשון של היוצאים והיוצאות בשאלה עם העולם החילוני הוא לעיתים קשוח וצריך אדם מאוד מיוחד שיפתח את הדלת ויידע להקשיב ולהכיל.

אמרתם הקשבה והכלה, אמרתם רותי להב, אם הבית של הלל.

אי-אפשר להפסיק להתרגש ממנה.
האזנה נעימה.