פרק שני, עונה 3 – חן רוטנברג – מטראומה לנצחון

חן של היום היא אשה חזקה עצמאית עובדת כקב"ט, אמא, מתנדבת ומסיימת בקרוב תואר ראשון. יודעת מה היא רוצה, ובאדיבות וחיוך מנהלת חיים עמוסים ופוריים. לעומת זאת חן הילדה של פעם חייה היו אחרים לגמרי. הסיפור של חן הוא אחד הסיפורים המטלטלים. והאישה המיוחדת הזאת צלחה אותם באומץ ונחישות ובעזרת כמה מלאכים שסייעו לה בדרך.