תודה על ההתעניינות שלך בפעילות הלל וברצון להשקיע בעתידם של יוצאים ויוצאות בשאלה.