שפר, ל. (2009) נייר מדיניות: דרכים למתן סיוע ליוצאים לשאלה בישראל, בית הספר למדיניות

יוצאים לשאלה הם אנשים שעוזבים את העולם החרדי ועוברים לחיים בחברה החילונית. במהלך היציאה

ולאחריה הם סובלים מפערים בהשכלה הפורמלית, ממחסור כספי וחומרי, ומקשיים נפשיים וחברתיים.
המדינה אינה מספקת סיוע כלשה ו המיועד במפורש ליוצאים בשאלה, והם נאלצים להסתמך על עזרה מצומצמת מצד ארגונים פרטיים.

מצב זה הוא בעיקרו תוצאה של העדר הכרה רשמית במעמדם. בכך נמנעים מהם אמצעי קידום חברתי שהמדינה מעניקה לאוכלוסיות אחרות . כדי להתמודד עם בעיה זו, מוצע לפעול באמצעות המסגרת הצבאית, המאפשרת הכרה עקיפה ביוצאים באופן שאינו חשוף לרגישויות פוליטיות, העומדות בשורש הבעיה.

מוצע להקל על גיוסם של יוצאים לשאלה, ולהקל עליהם ברכישת מעמד של חייל בודד תוך כדי הגיוס, המספק מענה טוב לקשיים האופיניים להם

 

קישור לקובץ: נייר מדיניות

 

מאמרים נוספים