קור, ש. (2007) נהג חדש/ הוצאת כרמל

הספר מיטיב לתאר את נפתולי נפשו של הגיבור, את ייסורי היציאה בשאלה הקשים כתופת, ואת המשבר הנפשי הקשה הפוקד אותו בגינם.

תלמיד הישיבה מאבד את זהותו החרדית, אולם מתקשה למצוא את מקומו בעולם החילוני.

שבתאי קור הוא צעיר חרדי בעברו, בוגר ישיבת פוניבז'. בעת יציאתו לשאלה הוא נעזר בה.ל.ל וכיום הוא מתנדב בה.ל.ל ומסייע ליוצאים לשאלה.

 

מאמרים נוספים