וינברג-קורניק, ג. (2012) בין "מראית עין" לאותנטיות: חוויות, משמעויות והשתמעויות בקרב "יוצאים בשאלה"

מטרת המחקר הייתה לבנות מודל תיאורטי מעוגן בנתונים, אשר ימשיג וישקף את כינונה של החוויה האותנטית בקרב ה”יוצאים”. המחקר התמקד בהעמקת הידע

אודות התהליכים הנפשיים, האישיים והחברתיים המעצבים את ה”יציאה בשאלה” ואת האופן בו אלו מקרינים על יכולתו של ה”יוצא ” לכונן את חווית האותנטיות. התרחשותה של ה”יציאה בשאלה” והקרנתה על החוויה האותנטיות של היוצא, נבחנה בשדה הנפשי הסובייקטיבי של הפרט, ומתוך הדינאמיקה הבינאישית והחברתית שהוא יצר עם סביבתו. עמדה זו אפשרה לבחון את תרומתו של האחר בהיווצרות החוויה.

מחברת: גלית וינברג-קורניק.

שנה: 2012

עבודת דוקטורט זו זמינה  (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות.

מאמרים נוספים