דורון, ש. (2006) טקסי מעבר וטקסי הגדרה אישיים: בתהליך של "חזרה בתשובה" מול "חזרה בשאלה", המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר אילן

המחקר בוחן את הטענה שתהליך טקסי מבטא את שינוי הזהות בשתי קבוצות חברתיות קוטביות: החוזרים בתשובה ויוצאים בשאלה.

מאמרים נוספים