תרומה להלל היא השקעה בעתיד החברה הישראלית.
אנחנו מודים לך על ההתעניינות שלך בפעילות הלל וברצון להשקיע בעתידם של יוצאים ויוצאות בשאלה.
התרומה מוכרת למס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה