מי אנחנו?

האסיפה הכללית של עמותת הלל מורכבת ממתנדביה, ביניהם גם יוצאים ויוצאות בשאלה. 

לחברי העמותה הזכות להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של העמותה, לבחור ולהיבחר למוסדותיה: הוועד המנהל וועדת הביקורת.

טופס תשלום דמי חבר זה נועד לחברים פעילים בלבד או לחברים חדשים שחברותם אושרה.
דמי החבר המלאים משולמים עבור שנה קלנדרית או חלק ממנה.
לפי החלטת הוועד המנהל גובה דמי החבר השנתיים הוא 100 ש"ח. יוצאים בשאלה שהם חברי עמותה יכולים לשלם כל סכום בין 40 ל- 100 ש"ח.

בהתאם לחוק, תשלום דמי חבר אינו מהווה תרומה ואינו מזכה במס לפי סעיף 46. אם ברצונכם לתרום לעמותה סכום נוסף, תוכלו לעשות זאת לאחר תשלום דמי החבר.