התנדבות בהלל

המתנדבים והמתנדבות בהלל עוסקים במגוון סוגי התנדבות: ליווי אישי, שיעורים פרטיים, פעילות חברתית וקהילתית, טיפול, ייעוץ מקצועי, הכוונה כלכלית, ריכוז תחומים ועוד. ההכרות עם עולמם של יוצאי ויוצאות החברה החרדית נעשית באמצעות קורס ייחודי או בהתאם לתפקיד. נקודת המפגש בין מתנדבים בהלל לחברים בהלל משמעותית ויש לה השפעה חשובה על ההשתלבות בחברה הכללית. עמוד המתנדבים שלנו מתעדכן כל הזמן בהתאם לתפקידי ההתנדבות הפנויים. הלל שומרת על קשר עם המתנדבים במפגשים והכשרות, בהשתלמויות ובהשתלבות באירועים של העמותה. המתנדבים בהלל הם עמוד התווך שלנו ומהווים גשר חשוב בין העולמות.
163
מתוכם מתנדבים שהם יוצאים (יוצאי החברה החרדית) בעצמם.
350
מתנדבים חדשים בתחומים שונים הצטרפו להלל ב2023
1,564
סה"כ מתנדבים 
בהלל
280
מטפלים רגשיים
40
יועצי השכלה ותעסוקה
360
מלווים אישיים
67
יועצים משפטיים
58
יועצים כלכליים
347
מורים פרטיים

תפקידי התנדבות פנויים בהלל

רכז פדגוגי לתחום שיעורי העזר במתמטיקה

רכז פדגוגי לתחום שיעורי העזר באנגלית

מתנדבים/ות להצגת מערך הדיור של הלל

רכז פדגוגי לתחום שיעורי העזר במחשבים ופסיכומטרי

רכז פדגוגי לתחום שיעורי העזר – שונות

מטפלות ומטפלים נפשיים

מתנדבים לתחום הקהילה

מתנדבים לאינטייקים

מתנדבים מתקשרים למתנדבים

מתנדבים להנחיית קבוצות טיפוליות וסדנאות

יועצים משפטיים

אנשי ונשות אחזקה ושיפוצים בהתנדבות

פסיכוסוציאלי מיצוי זכויות