The Staff

צוות העמותה כולל 38 עובדים, בהם מנהלי סניפים, מדריכים, עובדים סוציאליים, רכזים ועוד.

בעמותה פועלים למעלה מ- 800 מתנדבים מסורים העוברים הכשרה אינטנסיבית ופועלים תחת הדרכה והכשרה של אנשי מקצוע. המתנדבים פעילים בתפקידים מגוונים, כמו מלווים אישיים ותעסוקתיים, תורני קו פתוח, מטפלים רגשיים ופסיכולוגיים, יועצים משפטיים וכלכליים ועוד. רבים מהמתנדבים בעמותה הם יוצאים בשאלה בעצם.

עוד על התנדבות

הלל - צוות העמותה