Employment

בהלל ניתן לקבל ייעוץ והכוונה למציאת עבודה בתחום הלימודים או בתחומים אחרים. 

בתהליך הייעוץ בונים יחד עם היוצא/ת את המסוגלות למצוא בעצמם את המסלול המתאים להם לרכישת השכלה ו/או תעסוקה מתאימות, ולבצע בעצמם את הפנייה לגורמים המתאימים. 

מה כולל תהליך הייעוץ?

תהליך ההכוונה לתעסוקה מתחיל בפגישה אישית עם איש צוות מקצועי בהלל, במהלכה מבינים את הצורך והיכולות של היוצאת או היוצא, ואת הפערים שעלולים להיווצר בין המצב הקיים למצב הרצוי.

בסיום הפגישה תבנה יחד עם היוצא/ת תכנית עבודה מתאימה להמשך תהליך מציאת עבודה: היועץ יפנה אותו לאתרי אינטרנט מתאימים בהן מפורסמות משרות, ייתן סיוע בכתיבת קורות חיים, יפנה לקבלת עזרה ממתנדב תומך, יפנה לשירות נוסף של הלל או לשירות מתאים בקהילה (כמו למשל – הפנייה לקרן להכוונת חיילים משוחררים, מלגות מסוימות וכן הלאה).

תכנית העבודה נבנית במשותף עם היוצא/ת והיא מיועדת לבנות אצלו את המסוגלות למצוא בעצמו את המסלול המתאים לו לרכישת השכלה ו/או תעסוקה מתאימות, ולבצע בעצמו את הפנייה לגורמים המתאימים.

תהליך ההכוונה כולל בדרך כלל מפגש אחד או שניים, במהלכם ניתן ללמוד כיצד כותבים קורות חיים, כיצד מתראיינים למקום עבודה, אילו כלים נדרשים להתנהלות נכונה במקום העבודה ועוד. חשוב לדעת כי גם לאחר סיום המפגשים הללו ניתן ליצור קשר עם הצוות המקצועי של הלל לאורך כל הדרך.

אילו שירותים ניתנים?

הצוות המקצועי של הלל משתף פעולה עם גורמים מתאימים בעולם ההשכלה והתעסוקה ומפנה את היוצאים לקבלת השירותים המתאימים.

ניתן לקבל שיעורי עזר פרטיים ללא תשלום מצוות המתנדבים המסור של העמותה, במגוון נושאים ותחומים.

במקביל מתקיימות סדנאות והרצאות בסניפי הלל שיכולות לסייע ליוצאים בתהליך ההכוונה לתעסוקה, כמו סדנת כתיבת קורות חיים, חשיפה למקצועות או תחומים בעולם העבודה, קורס בסיסי במחשבים וכן הלאה.