כללי זהירות בסיסיים

כללי זהירות בסיסיים בעסקאות שונות

היוצא לחיים החילוניים נתקל בשורה של התנסויות שעלולות לחשוף אותו להשלכות כלכליות שיהיה לו קשה לעמוד בהן. מודעות לפוטנציאל ההסתבכות ולקשת הזכויות, כמו גם החובות, במגוון של מצבים יתרום להקטנת פוטנציאל ההסתבכות.

 

חתימה על מסמכים

הימנעו מחתימה על מסמכים כאשר אינכם מבינים באופן מלא ומפורט את המחויבויות הנובעות מן המסמך, גם אם מופעל עליכם לחץ לעשות כן ונדמה לכם שאתם מוותרים על הזדמנות בלתי חוזרת.  זה יכול לעלות לכם בסכומים לא מבוטלים בהמשך. האמור חל בראש ובראשונה על חתימה על מסמכים כגון הסכמי שכירות, ובוודאי על מסמכי ערבות שייתכן וחבר יבקשכם לחתום לטובתו מול משכיר או לעתים מול גורם שמלווה כספים. מסמכים אלה מנוסחים על פי רוב בשפה משפטית מסורבלת ואל לכם לסמוך על הצד השני כי המסמך סטנדרדי ולא מטיל עליכם מחויבויות חריגות.


התייעצו עם המלווה שלכם שייתכן ויפנה אתכם ליעוץ מקצועי במקרה הצורך כדי להבין למה אתם נכנסים.

 

המחאות (צ'קים)

כשאתם מזמינים פנקס צ'קים מהבנק, הקפידו להזמין מראש פנקס בו מצוין על גבי הצ'ק 'למוטב בלבד' בתוך 'קרוס'. זוהי בקשה סטנדרדית ורוב הצ'קים כיום מוזמנים במתכונת זאת. הדבר איננו כרוך בתוספת תשלום. המשמעות היא כי רק המוטב יוכל לפרוע את הצ'ק וכי הוא לא יוכל להסב אותו לצד שלישי. יש בכך חשיבות רבה לגבי שיקים שאתם נותנים לבעל הבית שלכם או עבור רכישת מוצרים.


שיקים לביטחון - אלה שיקים שעל פי רוב ידרוש מכם משכיר הדירה שלכם ומטרתו להבטיח תשלום חובותיכם למשכיר עבור חשבונות ארנונה, חשמל, גז וכיוצ"ב' וכן כדי שיוכל להיפרע מכם בקלות אם ייגרמו נזקים לדירה. אם נדרש מכם שיק לביטחון –ובדרך כלל נדרש-עליכם לרשום בכתב ידכם על גבי השיק: "צ'ק לביטחון על פי הסכם שכירות מיום____".  לעולם אל תשאירו את הסכום פתוח והשתדלו מאד למלא גם את התאריך.


ככלל, הימנעו מהוצאת שיקים פתוחים שלא מצוינים בהם גם המוטב, גם תאריך וגם הסכום.

 

שמירת מסמכים

אמצו לעצמכם נוהג של שמירת מסמכים בתיקייה המיועדת לכך. הדבר אמור לגבי חשבונות שאתם משלמים (עירייה, חשמל, אגרות וכו'), קבלות על תשלומים למשכיר הדירה, קבלות על תשלומים עבור מוצרים שרכשתם, בין אם מדובר בקורס לימודי או במכשיר אלקטרוני. שמירת מסמכים מקלה מאד כאשר מתעוררת מחלוקת ביניכם לבין הצד השני וכך תהיו תמיד מכוסים.

 

עבודה

היו מודעים לכך כי ישנם חוקי עבודה והסכמים קיבוציים הקובעים באופן מפורט את זכויותיו של העובד. מחובתו של המעסיק להקפיד על זכויותיכם אלה הכוללים בין היתר את זכותכם לתשלום עבור שעות נוספות, עבור שעות שבת וחג, חופשה וימי מחלה בתשלום, ותשלום פיצויי פיטורין בתנאים מסוימים. עימדו על זכויותיכם והתייעצו עם המלווה שלכם בהלל לגבי הדרך לממש זכויות אלה.

נהלו רישום שוטף של שעות העבודה שלכם. לא תמיד המעסיק מקפיד על כך.דרשו תלוש משכורת ובדקו כי התשלום אכן תואם את שעות העבודה שלכם.

 

שכירת דירות וחדרים

כפי שכבר צוין, וודאו כי אתם מבינים היטב את מכלול התחייבויותיכם בחוזה השכירות. התייעצו עם המלווה שלכם לפני החתימה על מנת לוודא כי אין בחוזים חריגות או מלכודות למיניהן.


כשאתם מקבלים לידיכם את הדירה ערכו פרוטוקול מפורט של כל הליקויים (נזילות, תריסים שבורים, חרסינה או ריהוט פגומים וכיוצ"ב) ושילחו במייל למשכיר. כשתחזירו את הדירה זה ימנע הרבה מאד ויכוחים.


כשאתם עוזבים את הדירה, הקפידו לקבל מהמשכיר את הצ'ק לביטחון או שטר החוב שמסרתם לו בעת הכניסה. עותקים מחשבונות שאתם שילמתם יישארו בידיכם.


Hillel on Facebook Hillel on Twitter Hillel on Youtube
הקו הפתוח 1-700-70-70-73
שעות מענה

חיפה והצפון / תל אביב

א'-ה' 22:00-18:30 


ירושלים

 א'-ה' 22:00-19:00 

ליצירת קשר מטלפון כשר מכל הארץ התקשרו ל 053-9527976