שירות צבאי או לאומי

עבור הרוב המכריע של צעירים וצעירות יוצאים בשאלה מהמגזר החרדי – השירות הצבאי מהווה הזדמנות להיכרות עם הגיוון שבחברה הישראלית, ואף מאפשר להם לתרום לחברה כאזרחים שווי זכויות. 

בנוסף, השירות הצבאי מרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם בעתיד, מפתח את כישורי החיים ואת היכולות המנהיגותיות שלהם.

למי מסייעים?

מדי שנה עמותת הילל מסייעת לכ-170 יוצאים ויוצאות בשאלה המשרתים בצבא או במסגרת שירות לאומי. כ-75% מהם הינם חיילים בודדים.

רוב היוצאים והיוצאות בשאלה – גם אלו בעלי המוטיבציה גבוהה לשרת בצבא – מוצאים את עצמם ללא כל הכנה מוקדמת לשירות וללא תמיכה משפחתית וחברתית בתקופה מאתגרת זו של שירות צבאי.

אילו שירותים ניתנים?

הצוות המקצועי של הלל מספק תמיכה הכרחית לחיילים, חיילים או משרתי שירות לאומי במגוון תחומים:

  • העובד הסוציאלי בהלל מסייע לחייל/ת להגיש את הבקשות הנדרשות לצבא, לשם קבלת מעמד רשמי של חייל/ת בודד/ת. הצוות של הלל מסייע להם ככל האפשר להיות מוצבים ביחידות מתאימות ושומר איתם על קשר במהלך השירות לקבלת תמיכה, ייעוץ וליווי על פי הצורך.
  • כל משתתפי התכנית מקבלים תלושי מזון לחגים, בנוסף לאלו הניתנים על ידי הצבא.
  • חיילים בודדים העומדים בקריטריונים מקבלים סיוע בשכר דירה בסך 250 ש"ח בחודש, בנוסף לסיוע הניתן ע"י הצבא.
  • הלל מעניקה ליוצאים ויוצאות המתגייסים לצבא מענק גיוס בשווי 500 ש"ח.
  • כל החיילים והחיילות מקבלים תמיכה אישית מקיפה במהלך השירות הצבאי מהצוות המקצועי והמתנדבים של הלל.
  • כל המשתתפים יכולים להשתתף בכלל האירועים והפעילויות החברתיות של הלל הפתוחים בפניהם בכל אחד מארבעת סניפי העמותה.

להצטרפות לקבוצות וואטספ:

קבוצת הלל מלש"בים: https://chat.whatsapp.com/GFVAafVk11pBgE4KYhzeAk 

קבוצת הלל בסדיר: https://chat.whatsapp.com/Co6TI9DYc0bJ2Bs6p0gdLq 

קבוצת הלל בשחרור: https://chat.whatsapp.com/Cz9vOUcyXjlEQR68L90IVz 

Add Your Heading Text Here