גם משפחה עם עשרה ילדים התעניינה בחזרה בשאלה / דליה שחורי ב- הארץ

בחודשיים האחרונים הוכפל מספר הפונים לה.ל.ל, אגודה ליציאה בשאלה, מ-50 בחודש ל-100.
שלא כבעבר, פונות גם משפחות שלמות.


פרשה מסתורית של ראש כולל חשוב ועשרה מתלמידיו שחיברו שולחן ערוך חדש מסמנת אולי תופעה חדשה, של מהלך שעושים אותו לא בחשאי ולא לבד. השאלה היא אם מדובר בגל של נטישת העולם החרדי או בתופעה זמנית שתחלוף.

לקריאת הכתבה לחצו

סיפורים נוספים