דלתות סגורות: אמיר גרא פוגש את האמהות החד הוריות היוצאות לשאלה/ היומן, הערוץ הראשון

אמיר גרא ביומן הערוץ הראשון פוגש אמהות חד הוריות שיצאו לשאלה.

סיפורים נוספים