שני, א. (2005) חרדים מהגרים לישראליות: הדיסקורס של בחורים מהקהילה הישראלית על 'היציאה לשאלה' ותהליך השתלבותם בחברה הישראלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע

עבודת תזה העוסקת בקשר בין מאפייני הגירה לבין תהליך החזרה בשאלה במפגש עם החברה החילונית.

מאמרים נוספים