מאיר, ל. (2006) יושבים על הגדר: עיצוב זהות בקרב יוצאים לשאלה. תזה

עבודת תזה זו כוללת ניתוח ביוגרפי של יוצאים בשאלה בני 18-28.

התזה המתמקד בתהליך אותו חווים המתבגרים: מהנצת הספקות, דרך מחשבות עזיבת העולם החרדי ועד יישום המחשבות האלו הלכה למעשה.

המחקר מבוסס על ראיונות פתוחים.

מאמרים נוספים