ארוחת שישי בסניפים – ירושלים וחיפה

2022-05-20
ארצי
מוזמנים לארוחת שישי בתאריך 20.5 בסניפים :

סניף ירושלים | שינינו את סבב ארוחות שישי ואנו חוזרים אחרי הפסקה של שבוע | להרשמה >>

סניף חיפהלהרשמה >>