ארוחת שירה וזמרה בסניף תל אביב

2022-05-20
מרכז
בר יוחאי נמשחתך אשריך....
הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים ואחיות.
הנה חלפה לה שנה,
ואנחנו שוב נפגשים ברינה,
לארוחה שכולה שירה, זמרה, נפש, ואהבה.

מוזמנים: יום שישי 20.5 בסניף תל אביב