פניית עמותת הלל למשרד התקשורת

עמותת הלל ממשיכה במאבקה נגד חסימות המספרים ואיסור הניוד של הטלפון הכשר.

מעבר לחסימת מספרי הטלפון של העמותה, גם מספריהם של יוצאים בשאלה נחסמים באופן שמונע מבני משפחותיהם לשמור איתם על קשר. עמותת הלל עומדת מול ועדת הרבנים לענייני תקשורת ומול משרד התקשורת ואומרת עד כאן. חסימות הטלפונים שנעשות במשך שנים בלי כל תגובה של גורמי החוק הביאה לכך שחרדים שרוצים לצאת בשאלה, או רק לבחון אפשרויות נוספות, הם שבויים כפולים של נסיבות חייהם. הקצאת ה'קומה הכשרה' והאיסור על ניוד המספר נועדו למטרות של שליטה בלבד: פיקוח חברתי, ענישת הסוררים והפרדה בין הצייתנים לאלו שרוצים קשר עם העולם שבחוץ. עמותת הלל פונה, בעזרת המרכז הרפורמי לדת ומדינה, למשרד התקשורת כדי לשים סוף לטרור שמשליטה ועדת הרבנים על מאות אלפי חרדים.

 

פניית עמותת הלל למשרד התקשורת

סיפורים נוספים