נפתח סניף הלל בצפת, משרד הרווחה מעורב בתהליך פתיחת הסניף/ רדיו כל רגע – מדברים ברדיו, אמיתי פוקמן

נפתח סניף הלל בצפת, משרד הרווחה מעורב בתהליך פתיחת הסניף.
הקשיבו לתכנית הרדיו כל רגע-  אמיתי פוקמן מראיין את יאיר הס, מנכ"ל הלל

 

סיפורים נוספים